Lynchov syndróm - ilustračný obrázok

Aktualizácia

8.7.2013
· NOVÉ ·

Lynchov syndróm


Kľúčové slová:

Lynch, Lynchov syndróm, DNA MMR, MMR, HNPCC, kolorektálny karcinóm, Muir-Torre, MSI, hypermetylácia promótora génu MLH1, MLH1, PMS2, MLH2, MSH6

Súhrn:

Lynchov syndróm - podrobný popis dedičnej choroby, ktorá sa prejavuje vznikom mnohopočetných zhubných nádorov najčastejšie hrubého čreva (HNPCC), maternice, kože (MTS) a ďalších orgánov, spôsobenou zárodočnou mutáciou v jednom z DNA MMR génov.

Adresa:

www.lynch.sk
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatológov - ilustračný obrázok

Aktualizácia

4.11.2013

Molekulová genetika pre dermatológov


Kľúčové slová:

dermatológia, dermatopatológia, molekulová genetika, Cytopathos spol. s r.o., diagnostika, PCR, mutácia, gén, genodermatózy, lymfoproliferatívne ochorenia, nádory, sarkómy, infekcie

Súhrn:

Stránky prezentujú stručný prehľad molekulovo-biologických vyšetrení rutinne realizovaných v bioptickom a cytologickom laboratóriu Cytopathos, spol. s r.o. Vyšetrenia sú určené pre bežnú diagnostickú prax dermatológov, dermatopatológov, patológov a molekulových genetikov. Stránky podávajú prehľad o zozname diagnostikovaných chorôb, o použitých molekulovo-genetických metódach a uvádzajú presné praktické pokyny ohľadom odberu a dodávania materiálu.

Adresa:

www.dermatovenerologia.sk/
molekulova-genetika
Gynekologická cervikálna cytológia - ilustračný obrázok

Aktualizácia

12.11.2013

Gynekologická cervikálna cytológia

Kľúčové slová:

cytológa, gynekologická cytológia, krček, maternice, cervix, cervikálna, Bethesda, Cytopathos, s.r.o.

Súhrn:

Táto webová stránka sa venuje téme cytológie – v pravom slova zmysle gynekologickej cytológii. Krček maternice (cervix) je objektom skríningového programu vo všetkých vyspelých krajinách, ktoré sa snažia znižovať incidenciu karcinómu cervixu. Cervikálny skríning môžeme zaradiť k najväčším úspechom medicíny 20. storočia. Stránka obsahuje voľný preklad 2. vydania Bethesda systému s bohatou obrazovou dokumentáciou, tiež kapitolu o kontrole kvality a zaujímavé odkazy na kvalitné stránky a časopisy s rovnakou tematikou.

Adresa:

www.cervix.sk

Akcie

Ilustračný obrázok
Letný bioptický seminár SD IAP
17. – 18. 9. 2021
Senec

Podrobnosti
Spoločnosť

Slovenská spoločnosť patológov

www.spolocnost
patologov.sk
Reklama

Reklama: Cytopathos, spol. s r.o.
Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST) - ilustračný obrázok

Aktualizácia

16.4.2008

Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST)

Kľúčové slová:

gastrointestinálny stromálny tumor, GIST, KIT, PDGFRA, prognóza, predikcia, diferenciálna diagnóza, Cytopathos, s.r.o.

Súhrn:

Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) je najčastejším mezenchymálnym nádorom tráviaceho traktu. Je väčšinou pozitívny na prítomnosť KIT proteínu a/alebo mutáciou c-kit alebo PDGFRA. Stránky prinášajú informácie o najnovších poznatkoch z oblasti molekulovej biológie a tiež o markeroch na základe ktorých je stanovená prognóza a predikcia reakcie na liečbu imatinib mesylátom (Glivec). Pomerne obšírne je rozpracovaná aj diferenciálny diagnostika.

Adresa:

www.gist.nadory.cz
Stránka dostupná v českom jazyku.
Nádory močového mechúra - ilustračný obrázok

Aktualizácia

24.5.2010

Nádory močového mechúra

Kľúčové slová:

močový mechúr, nádor, pseudotumor, prognóza, klasifikácia, rakovina, Cytopathos, s.r.o.

Súhrn:

Stránku tvorí komplexný prehľad nádorových ochorení močového mechúra (rakoviny) a tiež afekcií, ktoré nádor imitujú. Predstavuje základné klasifikačné schémy uroteliálnych tumorov, ich vzájomné vzťahy a využitie. Popisuje tiež vzácne nádorové jednotky a ich varianty. Pri nádoroch je uvedená prognóza ochorenia.

Adresa:

www.mechyr.nadory.cz
Stránka dostupná v českom jazyku.
Nádory prsníka - ilustračný obrázok

Aktualizácia

16.10.2008

Nádory prsníka

Kľúčové slová:

prsník, mamma, mliečna žľaza, rakovina, zhubný nádor, karcinóm, skríning, mamografia, prognóza, fibroadenóm, fibrózna mastopatia, uzliny, Cytopathos, s.r.o.

Súhrn:

Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce zhubné nádory. Karcinóm prsníka je potenciálne liečiteľný a s narastajúcim počtom skríningovej mamografie sa jeho prognóza zlepšuje. Stránka prináša diagnostické kritériá, spôsob prevencia a liečbu karcinómu.

Adresa:

www.mamma.cz
Stránka dostupná v českom jazyku.
Nádory prostaty - ilustračný obrázok

Aktualizácia

24.5.2010

Nádory prostaty

Kľúčové slová:

prostata, nádorové ochorenia, prognóza, diagnostika, diferenciálna diagnostika, Cytopathos, s.r.o.

Súhrn:

Prostata patrí medzi orgány, ktoré pomerne často postihujú nádorové a pseudonádorové ochorenia. Veľkú väčšinu obsahu týchto stránok tvorí nádorová diagnostika a hlavne diferenciálna diagnostika. Každá skupina lézií je doplnená aj prognózou ochorenia.

Adresa:

www.prostata.nadory.cz
Stránka dostupná v českom jazyku.
Nádory semenníkov - ilustračný obrázok

Aktualizácia

24.5.20109

Nádory semenníkov

Kľúčové slová:

semenník, nadsemenník, testis, tumor, nádor, patológia, Cytopathos, s.r.o.

Súhrn:

Stránky sú venované nádorom a pseudonádorom semenníka a nadsemenníka. Dávajú informáciu o klinických príznakoch, prognóze a predovšetkým podrobne rozoberajú histopatologickú diagnostiku týchto tumorov.

Adresa:

www.testis.cz
Stránka dostupná v českom jazyku.
Nádory obličiek - ilustračný obrázok

Aktualizácia

-

Nádory obličiek

Kľúčové slová:

obličky, panvička obličky, rakovina, renálne karcinómy, adenóm, biopsia, histológia, syndróm, metastáza, grading, staging, klasifikácia, elektrónová mikroskopia, Hippelova-Lindauova choroba, tuberózna skleróza, angiomyolipóm, onkocytóm,

Súhrn:

Michal M., Hes O., Mukenšnábl P.: Nádory ledvin dospělého věku. Euroverlag 2009, Plný text unikátnej monografie voľne prístupný na internete.

Adresa:

www.medima.cz/nadoryledvin
Stránka dostupná v českom jazyku.

Copyright © 2007-2021 Cytopathos spol. s r.o.